Raport z walnego zebrania 2016

W dniu 18.12.2016 we Fromborku w lokalu „Don Roberto” odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu Morskiego PTTK „DAL”.
Z powodu braku quorum zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 16.15.
W zebraniu brało udział 19 członków Klubu Morskiego „DAL” co stanowi 45% uprawnionych do głosowania.
Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania Komandor Klubu Tadeusz Karpowicz okolicznościową statuetką uhonorował za pracę w Zarządzie Klubu w latach 2012 – 2016 kol. Wiesława Czupiela, który był nieobecny na oficjalnym zakończeniu sezonu nawigacyjnego.
Na Przewodniczącego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków klubu Morskiego „DAL” wybrano jednogłośnie kol. Mariana Toczyskiego, sekretarzem spotkania został kol. Andrzej Turkiewicz.
W drodze głosowania zdecydowano o połączeniu Komisji Skrutacyjnej i Komisji Mandatowej. W Komisji tej pracowały koleżanki Krystyna Lewańska, Renata Karpowicz i Małgorzata Krakowska-Turkiewicz.
Do komisji Uchwał i Wniosków wybrano Kolegów Piotra Orłowskiego i Dawida Sołoduchę.

Po odczytaniu protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania w 2012 roku głos zabrał Komandor Klubu Tadeusz Karpowicz, który odczytał i szczegółowo omówił sprawozdanie z działalności Zarządu klubu w latach 2012 – 2016.
Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Zarządu, kol. Marek Gortat odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, członkowie Walnego Zgromadzenia jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

Następnie Przewodniczący kol. Marian Toczyski przystąpił do realizacji procedury wyborczej do władz Klubu i delegatów na Zjazd Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej.


Do Zarządu Klubu Członkowie Walnego Zebrania w tajnym głosowaniu wybrali następujące osoby:
Tadeusz Karpowicz, Urszula Jankowska, Jarosław Włodkowski, Kazimierz Buczyński, Piotr Orłowski, Dawid Sołoducha, Andrzej Turkiewicz.


Do Komisji Rewizyjnej Klubu wybrano kolegów: Marek Gortat, Paweł Karpowicz, Wiesław Czupiel.


Delegaci na Zjazd Oddziału PTTK: Tadeusz Karpowicz, Bolesław Tomkiewicz, Marian Drabiński, Krystyna Lewańska.


Na spotkaniu 18.12.2016 Uchwałą nr 1 Zarządu Klubu Morskiego „DAL” z dnia 18.12.2016 Zarząd Klubu ukonstytuował się w następującym składzie:
Tadeusz Karpowicz – Komandor Klubu
Jarosław Włodkowski – Vice Komandor Klubu
Andrzej Turkiewicz – Sekretarz Klubu
Urszula Jankowska – Skarbnik Klubu
Kazimierz Buczyński – Członek Zarządu
Piotr Orłowski – Członek Zarządu
Dawid Sołoducha – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Klubu Morskiego „DAL” we Fromborku ukonstytuowała się w składzie:
Marek Gortat – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wiesław Czupiel – Członek Komisji
Paweł Karpowicz – Członek Komisji

AT


 

Czy wiesz, że ...

Zalew Wiślany (ros. Zalew Kaliningradzki) – zalew słonawowodny, zatoka Morza Bałtyckiego o powierzchni 838 km² (w tym w granicach Polski 328 km²), część Zatoki Gdańskiej odcięta przez Mierzeję Wiślaną.

Przez Zalew przebiega ukośnie do jego osi podłużnej granica państwowa (obwód kaliningradzki). 10 listopada 2006 ogłoszono decyzję rządu polskiego o wykonaniu kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej.

logo

 

szanty

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości ze strony - ZAPISZ SIĘ !!