molin bronislaw

Urodził się 9 listopada 1921 r. w Łyżbicach (Zaolzie).

Po uzyskaniu w 1945 r. świadectwa dojrzałości w Liceum w Lublińcu, studiował na Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po uzyskaniu dyplomu lekarza w 1952 r. został skierowany na kurs oficerów w Łodzi, gdzie po zapoznaniu się z jego akowską przeszłością, został zwolniony

i pracował jako lekarz psychiatra w Szpitalu Psychiatrycznym w Kobierzynie. W 1958 r. zdobył II stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii i zatrudniony został w szpitalach początkowo w Branicach (opolskie), Rybniku, Toszku, gdzie od 1 grudnia 1957 r. do 31 sierpnia 1960 r. pełnił obowiązki dyrektora, następnie w Stroniu Śląskim 30 stycznia 1962 r. powołany został przez Wydział Zdrowia PWRN w Olsztynie na stanowisko dyrektora szpitala we Fromborku. Funkcję tę pełnił do 30 listopada 1962 r.

            Oprócz zaangażowania się dyrektora Molina w pracy zawodowej, mieszkańcy Fromborka pamiętają jego starania i sfinalizowanie budowy bazy Klubu Żeglarskiego nad Zalewem Wiślanym, która miała służyć pracownikom służby zdrowia z terenu Polski.

2. Działalność okupacyjna

            W okresie okupacji Bronisław Molin brał czynny udział w walkach z okupantem niemieckim i rodzimymi kolaborantami.

            Pierwsze przeszkolenie w zakresie dywersji, nauki o broni, zaprawy strzeleckiej i topografii przeszedł z grupą harcerzy w 1938 r. przy Gimnazjum im. Ossuchowskiego w Cieszynie. W 1940 r. przeszedł zieloną granicę i zakwaterował się u prof. Mariana Deszcza w Krakowie. 15 stycznia 1943 r. wstąpił do AK, przysięgę odbierał ppłk dypl. Paweł Zagórowski, ps. „Maciej”.

            Bronisław Molin znał dobrze j. niemiecki, kierownictwo AK mianowało go łącznikiem między Krakowem a Warszawą, skąd odbierał dokumenty, materiały wybuchowe itp. Został również tłumaczem i adiutantem ppor. Wacława Zdyba – ps. „Janusz-Zawieja”, który koordynował działalność oddziałów partyzanckich Śląska, złożonych z Polaków, Ślązaków dezerterów wermachtu.

            Bronisław Molin w czasie wojny należał do szeregu organizacji polskiego podziemia, najdłużej związany był z OP „Huragan”, w którym pełnił obowiązki z-cy dowódcy – Zbigniewa Kwapienia – ps. „Kuba”. Brał także udział w licznych akcjach dywersyjnych mających osłabić nieprzyjaciela np. w wysadzeniu pociągu w Kasinie, napadach na posterunki granatowej policji, wykonanie wyroku na rynku we Gdowie na wysługującym się Niemcom zdrajcy, komendantowi miejscowej granatowej policji, a także na niemieckim konfidencie w Łapanowie i na niebezpiecznych dla polskiej społeczności volksdentschoch z Boczowa i Klęczan.

            Działalność wojenną Bronisław Molin kończył w stopniu starszego sierżanta podchorążego.

            Za udział w walkach odznaczony został: Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Złotym Krzyżem Zasługi i Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczam


 

Czy wiesz, że ...

Jacht motorowy, MY lub m/y, m. y. (ang.: motor yacht) – jacht którego głównym napędem jest silnik (napęd) mechaniczny. Często małe jachty motorowe błędnie nazywa się motorówkami. Wedle Polskiego Rejestru Statków motorówkę od jachtu motorowego odróżnia przeznaczenie. Jachty służą wyłącznie celom sportowym lub turystycznym.

logo

 

szanty

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości ze strony - ZAPISZ SIĘ !!