molin bronislaw

Urodził się 9 listopada 1921 r. w Łyżbicach (Zaolzie).

Po uzyskaniu w 1945 r. świadectwa dojrzałości w Liceum w Lublińcu, studiował na Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po uzyskaniu dyplomu lekarza w 1952 r. został skierowany na kurs oficerów w Łodzi, gdzie po zapoznaniu się z jego akowską przeszłością, został zwolniony

i pracował jako lekarz psychiatra w Szpitalu Psychiatrycznym w Kobierzynie. W 1958 r. zdobył II stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii i zatrudniony został w szpitalach początkowo w Branicach (opolskie), Rybniku, Toszku, gdzie od 1 grudnia 1957 r. do 31 sierpnia 1960 r. pełnił obowiązki dyrektora, następnie w Stroniu Śląskim 30 stycznia 1962 r. powołany został przez Wydział Zdrowia PWRN w Olsztynie na stanowisko dyrektora szpitala we Fromborku. Funkcję tę pełnił do 30 listopada 1962 r.

            Oprócz zaangażowania się dyrektora Molina w pracy zawodowej, mieszkańcy Fromborka pamiętają jego starania i sfinalizowanie budowy bazy Klubu Żeglarskiego nad Zalewem Wiślanym, która miała służyć pracownikom służby zdrowia z terenu Polski.

2. Działalność okupacyjna

            W okresie okupacji Bronisław Molin brał czynny udział w walkach z okupantem niemieckim i rodzimymi kolaborantami.

            Pierwsze przeszkolenie w zakresie dywersji, nauki o broni, zaprawy strzeleckiej i topografii przeszedł z grupą harcerzy w 1938 r. przy Gimnazjum im. Ossuchowskiego w Cieszynie. W 1940 r. przeszedł zieloną granicę i zakwaterował się u prof. Mariana Deszcza w Krakowie. 15 stycznia 1943 r. wstąpił do AK, przysięgę odbierał ppłk dypl. Paweł Zagórowski, ps. „Maciej”.

            Bronisław Molin znał dobrze j. niemiecki, kierownictwo AK mianowało go łącznikiem między Krakowem a Warszawą, skąd odbierał dokumenty, materiały wybuchowe itp. Został również tłumaczem i adiutantem ppor. Wacława Zdyba – ps. „Janusz-Zawieja”, który koordynował działalność oddziałów partyzanckich Śląska, złożonych z Polaków, Ślązaków dezerterów wermachtu.

            Bronisław Molin w czasie wojny należał do szeregu organizacji polskiego podziemia, najdłużej związany był z OP „Huragan”, w którym pełnił obowiązki z-cy dowódcy – Zbigniewa Kwapienia – ps. „Kuba”. Brał także udział w licznych akcjach dywersyjnych mających osłabić nieprzyjaciela np. w wysadzeniu pociągu w Kasinie, napadach na posterunki granatowej policji, wykonanie wyroku na rynku we Gdowie na wysługującym się Niemcom zdrajcy, komendantowi miejscowej granatowej policji, a także na niemieckim konfidencie w Łapanowie i na niebezpiecznych dla polskiej społeczności volksdentschoch z Boczowa i Klęczan.

            Działalność wojenną Bronisław Molin kończył w stopniu starszego sierżanta podchorążego.

            Za udział w walkach odznaczony został: Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Złotym Krzyżem Zasługi i Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczam


 

Czy wiesz, że ...

Zalew Wiślany (ros. Zalew Kaliningradzki) – zalew słonawowodny, zatoka Morza Bałtyckiego o powierzchni 838 km² (w tym w granicach Polski 328 km²), część Zatoki Gdańskiej odcięta przez Mierzeję Wiślaną.

Przez Zalew przebiega ukośnie do jego osi podłużnej granica państwowa (obwód kaliningradzki). 10 listopada 2006 ogłoszono decyzję rządu polskiego o wykonaniu kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej.

logo

 

szanty

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości ze strony - ZAPISZ SIĘ !!