Dzień Pracy Społecznej – 10 czerwca 2024

W dniu 10 czerwca 2024 roku członkowie naszego klubu zebrali się, aby wspólnie uprzątnąć teren przyległy do budynku klubu. W ramach tego działania rozplantowana została ziemia, zagrabiono cały obszar oraz przygotowano fundamenty pod nowy maszt flagowy, na którym już wkrótce powiewać będzie bandera.

To wydarzenie jest ważnym krokiem w upiększaniu naszego klubu oraz podnoszeniu jego funkcjonalności. Prace były niezbędne, ponieważ dostęp do budynku był utrudniony przez ostatnie trzy lata z powodu remontu basenu portowego. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wkład w ten wspólny sukces.

Zapraszamy wszystkich członków do dalszego uczestnictwa w życiu klubu i śledzenia kolejnych etapów naszych prac modernizacyjnych. Wkrótce będziemy mogli cieszyć się jeszcze piękniejszym i bardziej funkcjonalnym otoczeniem naszego klubu.

Scroll to Top