1953

Zostaje założone Koło Liga Morska. Jednym z założycieli jest Andrzej Borowiak i inni sympatycy żeglarstwa. Kolega Józef Lemke zostaje wysłany na kurs sterników jachtowych do Olecką gdzie uzyskuje patent sternika. Jest to pierwszy członek naszego klubu z uprawnieniami sternika.

1955

Powstaje Koło Żeglarskie LPŻ przy Zarządzie Powiatu w Braniewie.

1957

Koło Żeglarski LPŻ zostaje przekształcone w Klub Żeglarski LPŻ. Władze: Prezes: Józef Zieniewicz, Skarbnik: Tadeusz Karpowicz, Sekretarz: Jan Pogorzelski, Członek: Józef Lemke, Stefan Fiodorowicz.
W okresie tym klub otrzymuje pierwsze jachty w ilości „DZ”- 1 szt. „Omega” – 2 szt. „Cadet (drewniany)” – 2 szt. oraz motorówkę. Przekazany sprzęt funduje fabryka samochodowa na Żeraniu.

1959 - 1960

Prezesem zostaje Wincenty Molin, a członkami Andrzej Perzyński, Irena Grubba, Jan Pogorzelski, Dominik Kobylski. W latach 1959- 60 zostaje uchwalona nazwa klubu MKŻ „DAL”. W tym czasie powstaje także baza i budynek klubu na miejscu obecnej siedziby. Głównym projektantem i motorem tego przedsięwzięcia był kolegą Molin. Środki na budowę  pozyskaliśmy z WKKFIT-u Olsztyn.

1970

Ze środków powiatowych zakupione zostały 2 Ramblery. Głównym inicjatorem tego zakupu był kolega Henryk Szkutnik.

1973

Staraniem ówczesnego zarządu w składzie: Witold Oprawko, Tadeusz Karpowicz, Henryk Szkutnik Urszula Tokarska oraz przychylności władz powiatu klub zakupił jednostkę pełnomorską typu Nefryt.

1975

Z chwilą powstania województwa Elbląskiego i EOZŻ, klub przeżywa największy rozwój: utworzono szkółkę sportową. Młodzież szkolono na jachtach typu: Optymist, Cadet, 420, 470, Finn, ok – dingi. Nasi żeglarze startują w wielu imprezach żeglarskich, również międzynarodowych. Największym sukcesem był start w regatach przyjaźni w Rostoku (NRD). Załoga w składzie: Paweł Karpowicz, Wojciech Pionke zdobywa 3 miejsce w klasie Cadet. We Fromborku rozgrywane są najważniejsze regaty i najliczniej obsaczone ( regaty przyjaźni, mistrzostwa województwa, olimpiada młodzieży). Od początku istnienia klubu organizowane są najważniejsze regaty na Zalewie Wiślanym dla jachtów balastowych i mieczowych pod nazwą Fromborska Jesień.

1991

Klub ponosi niepowetowaną stratę – zostaje spalona baza wraz ze sprzętem żeglarskim. Spalone zostały łodzie regatowe oraz motorówki zabezpieczające. Kolejne zarządy borykały się z pozyskaniem sprzętu potrzebnego do odbudowy bazy, pozyskaniem terenu itd. A jednak klub cały czas istnieje. Prowadzi kursy na stopień Żeglarki sternika jachtowego oraz w miarę możliwości startuje w regatach organizowanych przez inne kluby na terenie Zalewu Wiślanego oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Dzięki oddanym żeglarstwu ludziom klub pomimo spalonej bazy stara się funkcjonować w miarę normalnie i dzięki tym osobom ta działalność cały czas trwa.

1999

W roku tym Henryk Kurzyński ówczesny Nadleśniczy, przekazuje budynek – świetlice i hangar.

2023

W grudniu, na walnym zebraniu członków Morskiego Klubu Żeglarskiego PTTK „DAL”, podjęta została decyzja o rozwiązaniu klubu. Była to decyzja trudna, ale uznana za konieczną w obliczu różnych wyzwań, z jakimi przyszło się mierzyć organizacji w ostatnich latach.

Przyszłość w Nowej Formie

Podczas zebrania pojawiły się jednak również głosy pełne nadziei. Część członków klubu, zainspirowana duchem żeglarstwa i chęcią kontynuowania wspólnych przygód, oznajmiła swoje plany wznowienia działalności klubu. Tym razem miałby on funkcjonować w zmienionej formie – jako stowarzyszenie.

2024

Dzięki staraniom grupy fascynatów żeglarstwa tj. Piotra i Magdy Orłowskich, Mariana i Zosi Drabińskich, Mariuszowi i Agnieszce Rakocińskim, Urszuli Jankowskiej, Andrzejowi Turkiewiczowi oraz Pawłowi Sołoducha, po kilkumiesięcznej przerwie klub wznowienia działalność pod nazwą:  Morski Klub Żeglarski „DAL” Frombork. Nowy rozdział w historii klubu rozpoczyna się z odświeżoną strukturą organizacyjną i zarejestrowanym w dniu 30-04-2024 stowarzyszeniem w KRS, gotowym do podjęcia nowych wyzwań i kontynuowania bogatych tradycji żeglarskich.

Scroll to Top